Welkom thuis!

ICF Rotterdam-Noord is een interculturele kerk in het hart van Rotterdam. Elke zondag komen we samen om te zingen, te bidden, uit de Bijbel te lezen en een goede tijd met elkaar te hebben. Onze deuren staan open voor iedereen; wie je ook bent, waar je ook vandaan komt en wat je ook gelooft. 

Onze kerk is meer dan alleen een kerk op zondag. Buiten onze zondagsdiensten eten we samen, ontmoeten we elkaar in missional communities en proberen we een zinvolle bijdrage te leveren aan elkaar en aan de stad.

Als een multiculturele en sociaal diverse kerk, zijn we pas tevreden als het in onze kerk net zo kleurrijk is, als in het stadscentrum op een drukke zaterdagmiddag. Hoe verschillend we ook zijn, er is één ding dat ons bindt: de liefde en het verlangen om Jezus Christus te volgen.

ICF-Noord is een kerk 'van alle volken, voor alle volken', een interculturele gemeenschap waar mensen Jezus vinden, volgen en verkondigen.

Who we are bbq ICF Rotterdam Noord (1)

‘Vader, laat ze één zijn. Dan zal de wereld begrijpen dat U mij hebt gestuurd, en dat U hen liefhad zoals U Mij liefhad.’

(Johannes 17:23)

Waarom een diverse kerk?

Rotterdam is een kleurrijke stad en de thuisbasis van 170 verschillende nationaliteiten die allemaal dezelfde ruimte delen. Alleen al in de wijken van onze kerk heeft 70% van de bewoners een migrantenachtergrond. En hoewel kerken de neiging hebben zich op basis van etnische en economische lijnen te verdelen, geloven wij dat het Koninkrijk van God niet aan zulke dingen gebonden is. Om deze reden verlangen wij ernaar dat diversiteit in Zijn Kerk zichtbaar is.

Als we hier wat verder op ingaan, zien we door de hele Bijbel heen dat Gods hart uitgaat naar “alle families van de aarde” (Genesis 12). Jezus stuurt Zijn discipelen (volgelingen van Jezus) naar de uiteinden van de aarde door te zeggen: “Ga daarom en maak discipelen van alle volken” (Mattheüs 28).

We zien het verlangen van Zijn hart opnieuw wanneer Hij hartstochtelijk bidt: “Vader, laat ze één zijn. Dan zal de wereld begrijpen dat U mij hebt gestuurd, en dat U hen liefhad zoals U Mij liefhad.” (Johannes 17:23). 

En wij zien verlangend uit naar dat hemelse beeld van “een grote menigte die niemand tellen kan, uit elke natie, uit alle stammen en volken en talen, staande voor de troon” (Openbaring 7).

Bible scrollfoto ICF Rotterdam Noord

"Een onafzienbare menigte, die niemand tellen kon, uit alle landen en volken, van elke stam en taal" 

(Openbaring 7:9) 

Samenwerkingen

ICF Rotterdam-Noord is onderdeel van de Protestantse Kerk Rotterdam-Centrum, een zusterkerk van ICF Rotterdam-Zuid, een pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Ook zijn wij aangesloten bij Intercultural Church Plants (ICP), Reaching Rotterdam en SKIN-Rotterdam. Onze activiteiten in de buurt ondernemen we samen met andere kerken binnen het platform Rotterdam Dorst.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten