Aanbiddingsteam

Missie
Wij zijn er om de kerk te dienen, het goede nieuws van het Evangelie te delen met niet-gelovigen, ongeacht hun taal of etniciteit, en onze gemeenschap van gelovigen te voeden door middel van interculturele aanbidding. Wij zijn een gemeenschap van gelovigen die de muzikale en taalkundige talenten van onze leden gebruiken om de verenigde diversiteit van de wereldwijde Kerk te eren.

Omdat het de hartenwens van onze Heer Jezus was in Zijn gebed: “Ik bid ook voor degenen die door hun boodschap in Mij zullen geloven, dat zij allemaal één mogen zijn, Vader, net zoals U in Mij bent, en ik in U. Mogen zij ook in Ons zijn, zodat de wereld kan geloven dat U mij gezonden heeft (Johannes 17:20-21)”.

Visie
Een gemeenschap van gelovigen zijn die God aanbidt door op Christus gerichte, missionaire, interactieve en intercultureel representatieve muziek. Door deze muziek helpen we de kerk om in vrijheid te aanbidden, te mediteren over het woord van God en geestelijk en muzikaal te groeien.

Worship team1 ICF Rotterdam Noord
Worship team ICF Rotterdam Noord
Worship team2 ICF Rotterdam Noord

Belangrijke onderdelen van onze aanbidding

God centraal: Alles wat we doen moet voor God zijn. Bij het kiezen van muziek zorgen we er dus voor dat de teksten en akkoorden volledig op God gericht zijn en een theologische/Bijbelse basis hebben (2 Koningen 17:38-39).

Missionair: Als interculturele kerk is dit een belangrijk onderdeel van onze kerkdienst. Daarom is het belangrijk voor ons om liedjes uit verschillende culturele tradities en in verschillende talen op te nemen, b.v. Nederlands, Engels, Afrikaans, Latijns-Amerikaans (Psalmen 86:9-10).

Constructief: We willen liederen gebruiken die niet alleen het volk van God tot aanbidding en ontzag brengen, maar ons ook helpen na te denken over wat God ons door zijn Woord vertelt. Daarom moeten minstens één of twee van onze liederen verband houden met het onderwerp van de preek (1 Samuël 15:22).

Gemeenschappelijke talen: Hoewel culturele vertegenwoordiging belangrijk is, moeten we ook een gemeenschappelijke basis vinden, zodat de hele gemeente het kan begrijpen en samen kan zingen (1 Korintiërs 14:33). Daarom hebben we twee gemeenschappelijke talen: Engels en Nederlands. Naast deze talen proberen we altijd andere talen op te nemen, zoals Spaans, Swahili, Arabisch en Oekraïens.

In volgorde: Hoewel we binnen ICF-Noord graag “vrij” en “ontspannen” aanbidden, genietend van de verschillende culturele en confessionele uitingen van aanbidding, willen we er alles aan doen om God te verheerlijken en Zijn kerk op te bouwen (1 Korintiërs 14:40) .

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten