[rev_slider alias="slider_page_01-1"]

Over ons

“ICF Rotterdam-Noord is een kerk ‘van alle volken, voor alle volken’. Een interculturele gemeenschap waar mensen Jezus vinden, volgen en in woord en daad verkondigen.”

Rotterdam is een multiculturele stad met meer dan 170 nationaliteiten. De helft van de Rotterdammers heeft een migratieachtergrond en onder jongeren is dat zelfs al zeventig procent. Daar worden we als kerk blij van!

Want Jezus heeft een kerk ‘van alle volken, voor alle volken’ op het oog (Matteüs 28). Hij bidt hartstochtelijk dat al zijn volgelingen één zullen zijn zodat de wereld Gods liefde zal kennen (Johannes 17). We geloven dat we juist in een interculturele kerk meer van Christus zullen begrijpen en ontvangen (Efeziërs 3). We zien uit naar het hemelse perspectief: een enorme menigte, niet te tellen, uit alle landen en volken, van elke stam en taal (Openbaringen 7)

ICF Rotterdam-Noord is een zustergemeente van ICF Rotterdam-Zuid, onderdeel van de Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum, Pioniersplek van de Protestantse kerk in Nederland (PKN) en aangesloten bij Stichting Intercultural Church Plants (ICP). Onze inzet in de buurt doen we samen met anderen kerken binnen het platform Rotterdam Dorst.